TOEKIE WORLD-Home-NL TOEKIE WORLD-Home-EN

TOTAL VISITORS

http://www.hitwebcounter.com/

Welkom

Sinds meer dan 30 jaar houd ik me bezig met planten en in het bijzonder orchideeën en bonsai maken deel uit van mijn hobby.

Verder ook het houden (en kweken) van o. a. vogels (meer bepaalt papegaaien, toekans en andere exotische vogels) maar ook reptielen en amfibieën en aquarium vissen

Op deze site zal ik dan ook proberen zoveel mogelijk mijn ervaringen te delen.

Deze website is zeker nog niet volledig dus kijk regelmatig of er updates zijn.

Click op de Belgische vlag om in het Nederlands verder te gaan.


Welcome

For over 30 years I have been keeping plants and especially orchids and bonsai are part of my hobby.

Also keeping (and breeding) birds (especially parrots, toucans and other exotic birds), reptiles and amphibians and aquarium fish

On this site I will try to share my personal experiences.

This website is by no means finished so keep checking back for updates.

Click on the English flag to go on in English.


Alle teksten en foto’s, tenzij anders vermeld    © TOEKIE-WORLD   © Marc De Bra 2018 tot heden

Niets op deze site mag verveelvoudigd worden zonder voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming van de rechtmatige eigenaar.

All text and pictures, unless otherwise stated    © TOEKIE-WORLD  © Marc De Bra 2018 to this date

Nothing on this site may be multiplied in any way without written or digital permission of the rightful owner.


Last update 5-sep-18